Đặc tính máy chủ

KK-80HSP

KK-100HSP

KK-120HSP

KK-135HSP

Đường kính trục vít

80 mm

100 mm

120 mm

135 mm

Dung lượng điện nhiệt

28 KW

32 KW

36 KW

40 KW

Tốc độ hồi chuyển trục vít

10 ~ 80 RPM

10 ~ 80 RPM

10 ~ 80 RPM

10 ~ 80 RPM

Motor chủ

AC 75 HP biến tần

AC 100 HP biến tần

AC 125 HP biến tần

AC 150 HP biến tần

Sản lượng

150~250 Kg/Hr

300~450 Kg/Hr

350~500 Kg/Hr

500~700 Kg/Hr

Máng nước làm nguội

2000 L

2500 L

3500 L

3800 L

Máy sấy khô

2 HP

3 HP

5 HP

7 1/2 HP

Máy cắt

5 HP

5 HP

7 1/2 HP

10 HP

Điện lượng tiêu hao

50 KW

85 KW

110 KW

130 KW

Kích thước máy

3.2Mx0.9Mx1.3M

4Mx0.9Mx1.3M

4Mx0.9Mx1.3M

4Mx0.9Mx1.3M