Lĩnh vực hoạt động chính:

Cty CƠ KHÍ NGHÀNH NHỰA  chuyên cung cấp cơ khí nhựa PVC, PP, PPRPE, HDPE, PS, ABS… như sau:

1.Dây chuyền sản xuất ống nhựa  PVC/HDPE/PPR, ống phức hợp nhôm nhựa, ống xoắn PE, ống gân xoắn PVC, ống lướiPVC, ống PE/PVC gợn sóng thành ống đơn/kép, ống thải nước, ống luồn dây điện...

2.Dây chuyền sản xuất nhựa profile PVC

3.Dây chuyền sản xuất nhựa gỗ PVC, foam giả gỗ

4.Dây chuyền sản xuất nhựa tấm (miếng) PVC/PP/PE

5.Dây chuyền sản xuất dây đai đóng gói PP, PET

6.Dây chuyền tạo hạt nhựa PVC/PP/PET

7.Dây chuyền rửa nhựa thu hồi PP/PET

8.Dòng máy trộn nhựa

9.Máy đùn nhựa và các dòng máy phụ

10.Máy hàn phụ kiện ống nhựa

11.Khuôn các loại

12.Chất ổn định tổng hợp PVC

13.Dây chuyền sản xuất dây nhựa giả mây 1 màu, 3 màu PP/PE

14.Dây chuyền sản xuất ống hút 1 màu, 3 màu

15.Dây chuyền đùn viết, ống cọ lăng, thanh ráy tai...